Éiriú Eolas – Hrvatski
 • EN
 • FR
 • DE
 • HR
 • TR
 • VI
 • EL
 • ES
 • IT
 • IT
 • PL

Online verzija

Ako se titlovi ne učitavaju automatski, pritisnite tipku “Titlovi” u videu i odaberite ih ručno.

Prvi dio:

Uvod u Éiriú Eolas: 0:01

– Stres: 3:31
– Stimulacija živca vagusa: 10:14
– Disanje trbuhom: 17:21
– Bioenergetsko disanje: 22:18
– Cijevno disanje: 26:31

Drugi dio:

Tehnika: 41:52

– Zagrijavanje: 46:08
– Trodijelno disanje: 55:31
– Bioenergetsko disanje: 1:07:10
– Meditacija: 1:09:18

Treći dio (audio):

Program: 1:10:45

– Trodijelno disanje: 1:12:23
– Dah ratnika: 1:27:05
– Bioenergetsko disanje: 1:30:41
– Meditacija: 1:49:12

Posjetite naš forum forum

-------
Copyright © 2019 by Fellowship of the Cosmic Mind. All rights reserved.